Tomasz oosowski

Tomasz oosowski

Tomasz Losowski made his debut in 1991 during the 15th anniversary concert of the Kombi band. Throughout the last 30 years he collaborated with many artists of different genres, such as rock, pop and jazz. Losowski has been awarded withe the title of The Best Drummer of 2004 in Poland voted by the readers of Gitara i Bas + BÄbny magazine (Eng. Guitar & Bass + Drums). Currently, he plays in Kombi. He also contributes to following projects: Orange Trane Acoustic Trio, Quartado and oosowski-Lemao„czyk-oukowski Acoustic Trio. Losowski is a lecturer who actively takes part in workshops and shows around Poland. He recorded over 50 albums (including original projects). Losowskis debut solo album "C.V." has reached the 8th place in a ranking of "The most important Polish albums for percussionists" by The Percussionist Magazine. He was honored as the best educator and one of the most important Polish drummers (Magazyn Perkusista).

Tomasz oosowski'S SETUP:

1.14" HiHats - K Constantinople (top), K Custom Session (bottom) *
2.Stack - 9" FX Oriental Trash Splash (bottom), 6" Splash (top) *
3.19" K Dark Thin Crashes
4.22" K Custom High Definition Ride
5.10" FX China Trash

6.15" FX Azuka Latin Multi-Crash *
7.16" K Dark Thin Crashes

* May be prototype

BEHIND THE KIT

CHECK OUT OUR OTHER ARTISTS